zioZimowe io - klasyfikacja medalowa państw 1924-2010

KRAJ ZŁOTO SREBRO BRĄZ RAZEM
NORWEGIA 107 106 90 303
USA 87 95 71 253
ZSRR 78 57 59 194
NIEMCY 68 72 48 188
AUSTRIA 55 70 76 201
KANADA 52 45 48 145
SZWECJA 48 33 48 129
SZWAJCARIA 44 37 46 127
FINLANDIA 41 59 56 156
NRD 39 36 35 110
WŁOCHY 37 32 37 106
ROSJA 36 29 26 91
HOLANDIA 29 31 26 86
FRANCJA 27 27 35 89
KOREA PŁD. 23 14 8 45
RFN 13 15 13 41
WNR 11 15 13 39
CHINY 9 18 17 44
JAPONIA 9 13 15 37
WNP 9 6 8 23
WIELKA BRYTANIA 9 3 10 22
CZECHOSŁOWACJA/CZECHY 5 5 6 16
AUSTRALIA 5 1 3 9
CHORWACJA 4 5 1 10
ESTONIA 4 2 1 7
CZECHY 2 8 15 25
POLSKA 2 6 6 14
LIECHTENSTEIN 2 2 5 9
BIAŁORUŚ 1 4 4 9
KAZACHSTAN 1 3 2 6
BUŁGARIA 1 2 3 6
SŁOWACJA 1 2 1 4
BELGIA 1 1 3 5
UKRAINA 1 1 3 5
HISZPANIA 1 0 1 2
UZBEKISTAN 1 0 0 1
JUGOSŁAWIA 0 3 1 4
SŁOWENIA 0 2 5 7
WĘGRY 0 2 4 6
ŁOTWA 0 2 1 3
LUKSEMBURG 0 2 0 2
KRLD 0 1 1 2
DANIA 0 1 0 1
NOWA ZELANDIA 0 1 0 1
RUMUNIA 0 0 1 1

Oznaczenie skrótów:

Więcej informacji na oficjalnej stronie MKOl